Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
 
MADDE 1- TARAFLAR :
Bir tarafta adresi İstanbul/Türkiye olan TTG TURIZM ELEKTRONIK INŞAAT VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (TRANIGO) (Bu sözleşmede kısaca ACENTE diye anılacaktır.) diğer tarafta aşağıda bilgileri yer alan TÜKETİCİ/LER arasında yurt içi/yurt dışı seyahat hizmeti satın alımlarına ilişkin olarak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Yurt içi/Yurt dışı Seyahat Hizmeti Satış Sözleşmesi düzenlenmiştir.

MADDE 2- KONU :
İş bu sözleşmenin konusu; ACENTE'nin,TÜKETİCİ'ye www.tranigo.com internet sitesinden elektronik ortamda satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri, satış fiyatı ve koşulları belirtilen Yurt içi/Yurt dışı Paket Tur ve Taşımacılık hizmeti ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 3- SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI:
3.1- Tüketici, Sözleşme bedelini, kredi kartı ile Acenteye ait site üzerinden ya da Acentenin belirtmiş olduğu banka hesaplarına EFT/Havale yolu ile ödeyecektir.
3.2- Hizmet ile ilgili internet tanıtım sayfasında, Rezervasyon Belgesi'nde ve ön bilgilendirmede ücrete dahil olan tüm hizmetler ayrıntılı olarak belirtilmiş olup, bunların dışındaki hizmetler ekstra ücrete tâbidir. 
3.3- Tüketici, kayıt anında sözleşme bedelinin en az % 35'ini ön ödeme (kaparo) olarak, kalan bakiyesini ise hizmetin başlamasına en geç 24 saat kala ödemekle yükümlüdür. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilememesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek hizmet bedelinin %35'i cayma tazminatı olarak Tüketiciye fatura edilir. Ayrıca, ön ödeme (kaparo) olarak alınan bedel, güvence tutarı olarak alındığından iadesi söz konusu değildir.
3.4- Tüketici, Kredi kartlı ödemelerde sözleşme bedeline ilave olarak ayrıca, Acente tarafından hesaplanacak ve bildirilecek olan faiz, vade farkı, kur farkını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
 
MADDE 4- İPTAL – DEVİR VE DEĞİŞİKLİKLER :
4.1- Yapılan rezervasyonlarda iptal ve değişiklikler için Destek hattı (+90 545 445 87 14) ile irtibata geçilmesi veya info@tranigo.com mail adresine geçerli gerekçenin gönderilmesi veya yazılı ve/veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi gerekmektedir.
4.2- İptal ve değişikliklerde aşağıdaki kurallar uygulanır:
a. Tüketicinin tur hizmeti alış tarihinden 1 gün (24 saat) kalaya kadar iptal-değişiklik talep etmesi durumunda ücretin %35lik dışındaki bedel iade edilir. Tüketici, rezervasyonunu kendisinin veya birinci derecede akrabalarının mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebeple hizmet tarihinden 24 saat - 48 saat öncesine kadar yapacağı iptal ve değişikliklerde toplam bedelin %35’inden, hizmet tarihinden 24 saatten az bir süre kalaya kadar yapılacak iptal ve değişikliklerde ise toplam bedelin tamamından sorumlu olup, bu bedelleri ACENTA’ ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
b. Tüketici, erken rezervasyon döneminde almış olduğu indirimli üründe herhangi bir sebeple iptal veya değişiklik yaptırmak isterse, tesise girişten 24 saat öncesine kadar toplam bedelin %
35’ini, 24 saatten az bir süre kala ise gezi bedelinin tamamını ACENTA’ ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
c. Tüketici, indirimli satış döneminde satın almış olduğu indirimli erken rezervasyon ürününde herhangi bir sebeple tarih değişikliği yaptırmak isterse, talepte bulunduğu tarihte geçerli olan liste fiyatları üzerinden indirimsiz rezervasyon değişikliği yapılacağını kabul eder.
d. Tüketici, ön ödemesini yaptığı rezervasyonla ilgili istediği değişikliği, tesise girişten en geç 24 saat öncesine kadar yazılı olarak belirtmediği sürece, iş bu sözleşmede ve rezervasyonda yazılı seyahat şekilleri ve koşulları geçerli olacaktır.
e. Tüketicinin satın aldığı hizmete gidemeyeceğini/ulaşamayacağını yazılı olarak bildirmemesi durumunda Acente, Tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları hizmetin başlangıç tarihinden sonra herhangi bir zaman diliminde iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde Tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
f. Acente, tüketicinin hizmetin satın aldığı tarihten itibaren taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır. Acentenin yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, tüketici sözleşmeyi feshedebilir. Yazılı olarak sözleşmenin feshi durumunda, Acente, tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde tüketiciye kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.
Sipariş konusu hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde, Acentenin, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur.
Yine, Acentenin sözleşmeyi haksız olarak feshetmesi halinde, Tüketicinin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri kendisine iade etmek zorundadır.
4.3- Tüketici rezervasyonundaki tarih haricindeki değişiklik taleplerini, alınan hizmetin başlangıç tarihinden en geç 24 saat öncesine kadar Acente’ye bildirmek kaydı ile değerlendirmeye alınır. Değişiklik talepleri, Acente ile işbirliği yaptığı tesisin inisiyatifinde olduğundan, gerçekleşemeyen değişiklik taleplerinden dolayı Acente’ye herhangi bir itirazda bulunulamaz veya Acente sorumlu tutulamaz.
4.4- Hizmet başlangıcından sonra gelen iptal talepleri, acentenin inisiyatifinde olduğundan, bu konuda Acenteye bir talep ve itiraz yöneltilemez. Hizmetin erken son bulması halinde Tüketici, sözleşme bedelinin tamamını ödemekle sorumlu olduğunu ve bu bedeli Acenteye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
4.5- İş bu sözleşmeye göre, ücret kesintisi yapılmayacak değişiklik ve iptaller en fazla iki defa yapılabilir. Daha fazla sayıda değişiklik talep edilmesi halinde Tüketici, değişiklik veya iptal talebinde bulunduğu rezervasyonla ilgili tam ücreti ödemekle mükelleftir.
4.6- Yapılan ödemelerde ortaya çıkacak iadeler rezervasyon sırasında kullanılan kredi kartına veya banka hesabına yapılır.
 
MADDE 5- DİĞER HÜKÜMLER :
5.1- İş bu sözleşmeye konu hizmetler ile ilgili bilgiler, Tüketici tarafından Acentenin internet sitesinden incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Rezervasyonun her aşamasında veya rezervasyon yapıldıktan sonra hizmet bilgileri Tüketici tarafından internet sayfasından yazdırılabilir. Hizmet bedeli ve ödeme şekli internet sitesi üzerinden rezervasyon tamamlanmadan Tüketici tarafından görülür ve Tüketici kendi isteğine bağlı olarak ödeme seçeneklerinden birini tercih eder. Tüketici kredi kart bilgilerini sisteme girerek ödemesini tamamlar. Kredi kart bilgilerinin girileceği sistem uluslar arası güvenlik yazılımınca korumalı durumda olup, herhangi bir şekilde bilgilerin görülmesi veya kopyalanması mümkün değildir. Ancak, Tüketicinin bilgisayarında bulunacak virüs vb. yazılımları ile veya Tüketicinin ihmalinden kaynaklanan nedenlerle üçüncü kişiler tarafından ele geçirilecek şifreleri ve bilgileri ile sistemden işlem yaptırılması ve bu yüzden Tüketicinin uğrayabileceği zararlardan Acentenin herhangi bir cezai şart veya tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadığı gibi, bu nedenlerle oluşabilecek zararları da Tüketiciye rücu etme hakkı bulunmaktadır.
5.2- Tüketicinin, şikâyetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli Tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin, şikâyetçi olduğu halde hizmeti acente yetkililerine bildirmeden sonuna kadar kullanması, şikâyet konuları ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.
5.3- Tüketici, dilerse hizmeti başlamadan evvel kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir. Seyahat sigortası hizmeti satın alan Tüketicilerin, hasar-zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı, bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acente, bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.
5.4- Tüketici, bu tur ve taşımacılık rezervasyonu sözleşmesini, mail order, sanal pos, havale veya EFT ile alarak her hangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, bu tur ve taşımacılık rezervasyonu sözleşmesini bu sözleşmedeki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmiştir.
5.5- Tüketici, bu seyahat rezervasyonu ile imza altına alınan ve sözleşmede adı geçen hizmet sağlayıcısı hakkında her türlü bilgiyi Acente'ye ait web adreslerinden ve şirket satış temsilcilerinden aldıktan ve gerekli tüm incelemesini yaptıktan sonra, bu sözleşmeyi okuyarak imzaladığını taahhüt eder. Acente, rezervasyon yapmayı vaat ettiği hizmet sağlayıcısının vasıfları ve öngörülen hizmetler ile ilgili bilgiyi, hizmet sağlayıcısının beyanına, broşürlerine ve resmi internet sitesindeki bilgilerine dayanarak ilan etmiş olup, hizmet sağlayıcısının; ilan ve deklarasyonlarında yer alan evsafta ve standartlarda hazır bulundurulmamasından dolayı, acentenin mesuliyeti yoktur. Sorumluluk münhasıran hizmet sağlayıcısına aittir. Hizmet sağlayıcısının öngörülen standartları taşımaması veya hizmetin başlayacağı tarihte bu standartta hizmet verebilecek durumda olmaması halinde acente, Tüketiciyi aynı standartta veya bir üst kategoride olan bir hizmet sağlayıcından hizmet alma hakkına haizdir. Tüketici, böyle bir değişikliği kabul etmez ise rezervasyonu için ödediği toplam bedeli iade alma hakkına sahiptir.
5.6- İptal edilmeksizin hizmet alınmaması halinde, hizmet bedeli iade edilmez. Ölüm, hastalık kaza gibi durumlarda mücbir sebebin belgelenmesi halinde, hizmet alınmayan sürelerin bedelleri iade edilir. Bu sebeplerin dışındaki herhangi bir nedenle kalan sürelerin bedelleri iade edilmez.
5.7- Erken rezervasyon dönemi ve/veya tüm dönemlere ait (sistem kaynaklı yanlışlıklar haricinde) fiyat artışlarında ilave olarak aradaki fark tüketiciden talep edilmediği gibi, acente tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerde de iadesi söz konusu değildir.
5.8- Tüketicinin satın almış olduğu hizmetin başlamasından sonra meydana gelen mücbir hal dışındaki sebeplerden Acente sorumludur. Acente gerekli olan hallerde, Tüketici aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB hükümleri uyarınca, Tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda fiyata dahil olmayan ve gezi esnasında Tüketiciye verilen ek ve/veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin Tüketici tarafından alınıp, kullanılmış veya tüketilmiş olması Tüketicinin bedel iadesini ve tazminat haklarını ortadan kaldırır. Acente’nin sözleşmeye kısmen veya tamamen uymaması durumunda ödenecek tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uygulanacaktır.
5.9-Hizmet tarihleri, hizmeti alacak kişilerin isimleri, hizmet esnasında konaklama varsa, konaklamanın yapılacağı tesis-oda tipi, konaklama sistemi; iş bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan Acentenin internet sitesinde
yayınlanan tanıtım sayfasında, tüketici tarafından yapılan rezervasyon kayıtlarında ve ön bilgilendirme formunda açıkça yer almaktadır.
5.10-Tüketici, rezervasyonda belirtilen tarihler arasında hizmet alacaktır. Bu tarihler haricinde hizmet sağlayıcısı müsait ise ve hizmet için acenteye uzatma ile ilgili talebini ve ödemesini yaptıktan sonra tarihi uzatabilir.
5.11-Acente, Tüketicinin hizmet esnasındaki her türlü kaybından, hasarından ve kıymetli eşyalarının çalınmasından sorumlu değildir.
5.12-Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan tüketici(ler), kendi adına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri kişilerin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Acente'nin, sözleşmede imzası bulunan kişilere ödemiş olduğu fazla miktar yada hizmet bedelinin tahsili için diğer tüketicilere rücu hakkı saklıdır.
5.13-TÜKETİCİ, sözleşme konusu ürünün/hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ifa ve diğer tüm ön bilgileri aldığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. ACENTE, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle TÜKETİCİ'ye karşı sorumludur.
5.14- Faturalar rezervasyon esnasında Tüketici tarafından fatura adresi bölümünde belirtilen adrese gönderilir. Şayet fatura adresi bölümü boş bırakılmış ise, iletişim bilgileri adresine fatura gönderilir. Faturanın; yanlış adres belirtilmesi veya teslim edilecek kişinin belirtilmemesi yada belirtilen adreste bulunamamasından kaynaklanan, yapılamayan teslimatlarından Acente sorumlu değildir.
5.15- Çocuklu ailelerin rezervasyonlarında Tüketici tarafından beyan edilen çocuk yaşı dikkate alınır. Ancak çocuğun, hizmet esnasında görevli tarafından tespit edilen çocuk kimliğindeki yaşı ile beyan edilen yaşı arasında fark tespit edildiği takdirde, aradaki fiyat farkı Tüketici tarafından hizmet sağlayıcısına veya ACENTA’ ya ödenerek gerekli değişiklik yapılır.
5.16-Mücbir sebepler; olumsuz hava koşulları, yol engeli, terör, grev-lokavt, savaş ihtimali, sel, yangın, öngörülemez teknik hususlar vb. haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi nedenler ile hizmetin başlamaması veya devamına engel teşkil eden hallerden dolayı Acente, rezervasyonu iptal edebilir veya aynı kategori ve nitelikte aynı bölgede veya başka bir bölgede başka hizmet ile değiştirebilir. Bu gibi durumlarda Tüketicinin tazminat hakkı yoktur.
5.17-Rezervasyon/Kayıt belgesi ve ön bilgilendirme formu, iş bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, taraflar için bağlayıcıdır.
 
MADDE 6- YETKİLİ MAHKEME :
İş bu seyahat sözleşmesinin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde; öncelikle iş bu sözleşme hükümleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri uygulanacak olup, taraflar, yasal sınırlar içinde Tüketici Mahkemelerine ve/veya Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurabilirler. Uyuşmazlıkların çözümünde Yetkili mahkeme; Istanbul Mahkeme ve icra daireleridir.
 
MADDE 7:Tüketici, sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, ifaya ilişkin bilgiler ile ön bilgilendirmede, internet sitesindeki tanıtım sayfasında ve kayıt (rezervasyon) belgesinde yazılı olan tüm hususlarda bilgilerin bir nüshasını elektronik ortamda aldığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.