İzmir'in 7 kilisesi

İncil'de geçen yedi kilise vardır. Bunlar kutsal kabul edilir ve Hristiyanlığın ilk Kiliseleridir. Hepsi de  İzmir’in etrafına kurulmuştur.

Bu yedi kilise kurtuluşun ve yeniden doğuşun yedi kilisesi olarak adlandırılılar.

Misyoner Pavlus M.S 50’li yıllarda Efes’e gelerek bu kiliselerin kurulmasına ve Hristiyanlığın Efes’te yayılmasına ön ayak olmuştur.

 

Bu Yedi Kilise, roma imparatorluğunda kurulduğu için Roma İmparatorluğunda ki şehir adları bu kiliselerin adları olmuştur.

  • Efes (Ephesos)
  • İzmir (Smyrna)
  • Bergama (Pergamon)
  • Salihli (Sardes)
  • Alaşehir (Philadelphia)
  • Denizli (Laodikeia)
  • Akhisar (Thyateira)

 

Bu Kiliseler Hristiyanlık tarihi için çok önemlidir roma imparatorluğunun Hristiyanlığı benimsemesinde etkili olmuştur.

 

Philedelphia kilisesi Amerika’daki Philedelphia kentine ismini vermiştir.

 

Leave a Comment